Kategorie produktów

Zootex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dawniej/Formerly/ Früher

Zootex Lech janek Stanisława Żaguń-Makowska Spółka Jawna

Adres/Address/Adresse:

Chociule 11A,
66-200 Swiebodzin
Polska/Poland/Polen

NIP: 9271460184
REGON: 970612551

Mail:
zootex@zootex.pl
a.zajdel@zootex.pl

tel. +48 68 382 44 60

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku 700-1500
Büro Arbeitzeit: von Montag bis Freitag 700-1500
Office hours: Monday to Friday 700-1500